Dòng sản phẩm cao cấp Inox 304

Thoát sàn 12x12 inox chống mùi T - 04

124.000₫
Thoát sàn inox  chống mùi T - 03
Chi tiết sản phẩm

Thoát sàn 12x12 inox 304 chống mùi T - 03

180.000₫
Thoát sàn inox 304 chống mùi T - 03
Chi tiết sản phẩm

Thoát sàn inox 304 chống mùi T - 02

158.000₫
Thoát sàn inox 304 chống mùi T - 01
Chi tiết sản phẩm

Dàn vắt khăn Inox 304 DVK- 01

700.000₫
Dàn vắt Khăn - 01
Chi tiết sản phẩm

Bộ phụ kiện Inox PK - 08

530.000₫
Phụ kiện Inox 
Chi tiết sản phẩm

Bộ phụ kiện Inox PK - 06

760.000₫
Phụ kiện Inox 
Chi tiết sản phẩm

Bộ phụ kiện Inox 304 PK - 05

1.230.000₫
Phụ kiện Inox SUS 304
Chi tiết sản phẩm

Bộ phụ kiện Inox 304 PK - 02

1.560.000₫
Phụ kiện Inox SUS 304
Chi tiết sản phẩm

Lô giấy PK - 0508

231.000₫
Lô giấy phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Đĩa xà phòng PK - 0505

193.000₫
Đĩa đựng xà phòng phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Móc áo 3 ( phụ kiện 05 ) PK - 0504

156.000₫
Móc áo 3 ( phụ kiện 05 ) PK - 0504
Chi tiết sản phẩm

Thanh vắt khăn Phụ PK - 0503

212.000₫
Thanh vắt khăn phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Giá đỡ cốc ( phụ kiện 05 ) PK - 0502

222.000₫
Giá đỡ cốc phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Bộ kệ kính PK - 0501

347.000₫
Bộ kệ kính chân đế lan can phụ kiện 05
Chi tiết sản phẩm

Lô giấy ( phụ kiện 02 ) PK - 0208

270.000₫
Lô giấy phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm

Đĩa xà phòng ( phụ kiện 02 ) PK - 0205

270.000₫
Đĩa đựng xà phòng phụ kiện 02
Chi tiết sản phẩm
086 900 7989